Maturitné diela do vrecka časť 1

Tipy a triky ako zmaturovať?

Maturitné skúšky sa nezadržateľne blížia a keďže sme si tým prešli aj my, pokúsime sa vám toto trápenie uľahčiť. V tejto sérií vám prinášame zoznam maturitných diel slovenského jazyka a literatúry a ich stručný rozbor. V každej časti si rozoberieme jedno z diel, ktoré sú podmienkou pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Celkovo spracujeme postupne 32 diel zo všetkých 4 ročníkov strednej školy, či už sa jedná o epiku, lyriku alebo drámu.

Ak sa vám nechce čítať siahodlhé knihy či pre krátkosť času nestíhate čítať obsiahle rozbory. Séria maturitné diela do vrecka je pre vás.

Zoznam diel

1. ročník

Sofokles – Antigona

Shakespeare – Hamlet

Gávlovič – Valaská škola

Moliére – Lakomec

2. ročník:

Kollár – Slávy dcéra

Puškin – Kapitánova dcéra

Sládkovič – Marína

Botto – Smrť Jánošíkova

Kráľ – Zakliata panna vo Váhu

Chalupka – Mor ho!

Palárik – Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie

Tajovský – Maco Mlieč

Tajovský – Statky-zmätky

Timrava – Ťapákovci

3. ročník:

Remarque – Na západe nič nové

Urban – Živý bič

Hronský – Jozef Mak

Chrobák – Drak sa vracia

Jilemnický – O dvoch bratoch

Krasko – Nox et solitudo

Smrek – Cválajúce dni

4. ročník:

Salinger – Kto chytá v žite

Bednár – Kolíska

Mňačko – Ako chutí moc

Dušek – Kufor na sny

Bukovčan – Kým kohút nezaspieva

Lasica a Satinský – Soirée

Rúfus – Modlitbičky

1. Sofokles Antigona

Antigona je tragédia v piatich dejstvách. Bola napísaná gréckym dramatikom Sofoklom. Prvýkrát bola hraná v Aténach v roku 442 pred Kr. Dielo Antigona nadväzuje na udalosti v diele Kráľ Oidipus a Oidipus na Kolóne. Celý dej hry sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach v mýtickej dobe.

Postavy:

Antigona –hlavná postava, dcéra Oidipa, bola spravodlivá medzi bratmi nerobila rozdiely, pravda a spravodlivosť pre svojho brata boli pre ňu prednejšie ako vlastný život, bola odvážna, otvorene sa rozprávala s panovníkom bez ohľadu na následky, bola sebavedomá a zásadová, vážila si rodinu

Isména – sestra Antigony, spočiatku sa bála nechcela jej pomôcť vykonať spravodlivosť pre brata, bála sa trestu, plnila rozkazy tébskeho kráľa, ale neskôr obhajovala čin svojej sestry a bola pripravená zaňho pykať

Kreón– Tébsky kráľ, bol tvrdohlavý a neústupný, nevedel si priznať svoju chybu, nedával na nikoho rady až keď mu veštba vyveštila hroznú budúcnosť rodiny, uvedomil si nespravodlivosť svojich činov ale už bolo neskoro

Eurydika – Kreónova manželka

Haimón– syn Kreóna a Eurydiky, Antigonin snúbenec, bol odvážny lebo síce obdivoval svojho otca, no neváhal mu dať pocítiť, že svojim správaním nerobí dobre, bol zhovievavý – dokáže vypočuť názor iných, bol objektívny pretože išiel proti vlastnému otcovi, keď videl, že jeho činy nie sú správne a tolerantný, vážil si iných ľudí

Teiresias – Veštec, ktorého predpovede sa vždy vyplnili.

Strážca Prvý posol Druhý posol Náčelník zboru Zbor – Zbor tébskych starcov.

Stručný obsah diela:

Antigonini bratia Polyneikos a Eteokles zápolili o vládu nad Tébami. Polyneikos
opustil vlasť a o nejaký čas sa vrátil s vojskom, aby sa zmocnil vlády. V boji padol
on i jeho brat Eteokles. Nový vládca, ich strýko Kreon, zakázal Polyneika, ktorý
bojoval proti vlasti, pochovať. Antigona sa vzoprela Kreonovmu príkazu a brata
pochovala. Na príkaz rozhnevaného Kreona, ktorý nič nedá na prosby svojho syna
Haimona, Antigoninho snúbenca, dievčinu začiva zamurujú v skalách za mestom,
kde sa obesí. Haimon prekľaje otca a zahynie vlastným mečom. Po týchto hrozných
udalostiach spácha samovraždu i Kreonova manželka Eurydika. Až vedy si zdrvený
Kreon v závere hry uvedomuje svoju vinu.


Zrážka medzi mocou a mravným princípom je aj generačným konfliktom.
Mladí, Antigona a Haimon, reprezentujú svedomie, rozum, hlbinný etos.
Sú ochotní o svojich názoroch diskutovať, vysvetľovať a presviedčať odporcu.
Kreon ako predstaviteľ starej generácie a stelesnenia krutej moci stavia svoju
autoritu na bezvýhradnej poslušnosti a nemenných strnulých dogmách.
Kompozícia príbehu v bodoch :

 1. expozícia – rozhovor Antigony a Ismény pred palácom – spoznávame postavy,
  hl. postavy – Antigonu a Kreóna ; prostredie – Kreónov palác, Téby
  a dôvod konfliktu – zákaz pochovania Polyneika.
 2. kolízia – Antigona sa rozhodne aj napriek zákazu a trestu brata pochovať
  konflikt hl. postavy s vonkajšími silami – rozpor medzi mravným
  cítením hrdinky a slepou mocou.
 3. kríza – po odhalení tohto činu vysloví Kreón svoj verdikt – odsúdenie Antigony
  na hroznú smrť zamurovaním zaživa ; zostrenie situácie rozhovormi
  medzi Antigonou a Kreónom, Kreónom a jeho synom Haimónom.
 4. peripetia – zvrat nastáva po rozhovore Kreóna s veštcom Teiresiasom,
  je podľa mňa je to však zvrat malého rozmeru – Kreón si síce uvedomil,
  že pochybil, ale neuvažuje nad hroznými následkami svojich rozhodnutí,
  myslí si, že dá všetko na pravú mieru.
 5. katastrofa – tragický záver je podľa mňa aj tým najväčším zvratom v osobnosti Kreóna –
  výčitky svedomia ( ani nie tak zo smrti Antigony ) zo smrti syna, nenávisť
  a samovražda manželky až po nenávisť ľudu, vedú k plnému uvedomeniu
  samého seba a svojich činov – nastáva ten zlom „ keď sa z boha stáva otrok “.

Odporúčané články

Pridaj komentár