5 rád, ktoré vám pomôžu učiť sa rýchlejšie a efektívnejšie

Každý študent to pozná. Sedíte za hromadou kníh celé hodiny, obraciate stranu za stranou, hodiny tikajú a zrazu zistíte, že do testu zostáva už len pár minút. A v hlave okrem myšlienok na obed, zas iba vzduchoprázdno. I keď za učivom presedíte hodiny, výsledky to neodzrkadlujú. Ak sa vám toto deje pravidelne, pravdepodobne sa učíte neefektívne. Prinášame vám niekoľko rád ako sa zlepšiť v učení.

1. Používajte pamäťové techniky

Ak sa chceme efektívne učiť, musíme si v prvom rade zlepšiť našu pamäť a pamäťové schopnosti. S týmto nám môže pomôcť niekoľko pamäťových techník.

myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy ti veľmi dobre pomôžu v tom, aby si si zorganizoval svoje poznámky prehľadnejším spôsobom. Pomáhajú so zápisom, organizáciou informácií, ktoré už vieme a ktoré sa ešte potrebujeme naučiť a tiež zrýchlia a zefektívnia naše učenie.

Jak tvořit myšlenkové mapy | FF - KISK: Kreativní práce s informacemi

mnemotechnické pomôcky

Mnemotechnické pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy, príbehy, či dokonca celé poémy urobené tak, aby človeku pomohli zapamätať si informácie lepšie. Ak si napríklad nevieš zapamätať jazykové štýly na slovenčinu, lebo je ich veľa alebo sa ti nebodaj miešajú so slohovými postupmi, existujú skratky ako HARPUN(a) alebo RIVO.

Príklady mnemotechnických pomôcok v praxi.

jazykové štýly

H-ovorový

A-dministratívny

R-ečnícky

P-ublicistický

U-melecký

N-áučný

slohové postupy

R-ozprávací

I-nformačný

V-ýkladový

O-pisný

asociačná metóda

Pri učení je mimoriadne dôležité hľadať asosiácie a prepojenia medzi jednotlivými faktami. Pomáha nám to získať a pochopiť všeobecnú problematiku učiva a tiež vieme vytvárať súvislosti medzi faktami. Podľa jednej veci sa nám podarí zapamätať s ňou súvisiacu vec a už vieme 2 veci práve kvôli tomu, že jedna s druhou súvisia.

viac pamäťových techník nájdete tu

alebo tu

2. Farieb nie je nikdy dosť

Zvýrazňovanie a podčiarkovanie je najjednoduchšia technika, ktorú študenti pri učení a memorovaní informácií veľmi radi používajú. Pomáha študentom selektovať dôležité informácie. Ak sa nám niečo vizuálne páči náš mozog vysiela signály, že sa chceme na to pozerať, lebo sa nám to páči a tým pádom nás to donúti a motivuje k učeniu. S týmto súvisí aj písanie si prehľadných poznámok, pretože ak nemáme poznámky, nemáme čo zvýrazňovať.

25 Examples of Aesthetic Note Layouts To Steal Right Now - Inspirationfeed

3. Učte sa systematicky a pravidelne

Jednou z najčastejších chýb, ktorú mnohí študenti robia je, že sa neučia systematicky a ani pravidelne. Odkladajú svoje povinnosti na neskôr, avšak bohužiaľ neskôr sa im toho nakopí tak veľa, že ani nevedia, kde im hlava stojí. Sami seba dostávajú do vypätých a stresujúcich situácií, pretože vedia, že učiva je každou hodinou viac a viac a tým pádom ich čaká dlhší čas strávený za knihami. Moja rada znie, aby ste sa donútili každý deň sa naučiť kúsok z učiva aj keď ešte nemáte termín písomky či skúšania. V deň kedy vám profesor alebo profesroka oznámi test tak nezostanete zaskočení, pretože už dávno 3/4 učiva ovládate. Takže ešte raz SYSTEMATICKOSŤ a PRAVIDELNOSŤ sú tá správna cesta pri efektívnom učení sa bez stresu.

4. Metóda Learnig by doing

Pri tejto metóde  sa vychádza zo štatistiky, v ktorej sa hovorí, že ľudia si zapamätajú:

 • 5 % z prednášky,
 • 10 % z toho čo prečítajú,
 • 20 % z audiovizuálnych materiálov,
 • 30 % z toho, čo vidia pri názorných ukážkach,
 • 50 % z toho, čo sa povie v skupinových diskusiách,
 • 75 % z toho, čo robili po tom, ako sa to naučili,
 • 90 % z toho, čo sa učili popritom, ako to robili.

Preto moja rada znie, ak sa niečo učíte, vyskúšajte, či to funguje aj v praxi alebo si overte skutočnosti.

Ak sa napríklad učíte o 2 svetovej vojne, pozrite si vojnový film, pomôže vám to lepšie pochopiť situáciu a učivo.

5. Parterovo pravidlo

Autorom tohto nápadu je veľmi slávny ekonóm a sociológ, ktorý pochádzal z Talianska. Vilfredo Pareto bol človek, ktorý v 19. storočí zistil, že celkovo 20 % jedincov vlastní 80 % bohatstva Talianska. Neskôr vykonal veľké množstvo výskumov v rôznych krajinách a zistil, že pravidlo 80:20 sa nevzťahuje len na Taliansko, ale že podobný princíp vládne takmer všade. A to nie len čo sa týka bohatstva, ale aj iných oblastí. Tento princíp vieme uplatniť aj v oblasti vzdelávania sa a získavaní nových informácií.

 • 80% následkov vzniká z 20% príčin,
 • 80% profitu firmy pochádza od 20% klientov,
 • 80% sťažností pochádza taktiež od 20% klientov,
 • 80% zisku pochádza z 20% času, ktorý zamestnanci strávia prácou,
 • 80% príjmu pochádza z 20% produktov,
 • 80% produktov predá 20% zamestnancov.

Čo pre nás znamená toto pravidlo 80:20? A ako to súvisí s učením sa? 20% nášho impulzivného učenia nás môže doviesť až k 80% úspechu. Ak sa napríklad učíte anglický jazyk, potrebujete ovládať všetko: gramatiku, výslovnosť, písanie, čítanie, používanie časov a iné. Ak ale už teraz viete, že by ste chceli ísť na spoznávací zájazd do Londýna, potrebujete hlavne konverzačnú angličtinu. Táto oblasť tvorí 20 % zo všetkého, čo k výučbe jazyka patrí, no vám na dovolenke prinesie 80 percent toho, čo potrebujete. Zamerajte sa preto vždy naplno presne na tú oblasť, ktorú dokážete v praxi zužitkovať čo najlepšie. 

Odporúčané články

Pridaj komentár